کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال در خصوص تخلفات بازی نبوغ اراک و مهرام تهران از سری مسابقات لیگ دسته اول مرحله پلی اف گروه شمال، تشکیل جلسه داد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، آرای کمیته انضباطی بدوی در خصوص بازی تیم های نبوغ اراک و مهرام تهران با توجه به اظهار ندامت متخلفین به شرح زیر است :

تیم نبوغ اراک
۱-دو جلسه محرومیت قطعی آقای علی عزیزی ( سرپرست تیم )از حضور در مسابقات ورزشی ( موضوع بند ۵ ماده ۸ آیین نامه انضباطی مسابقات ورزشی)

۲- دو جلسه محرومیت قطعی آقای محمد زارعی (بازیکن) از حضور در مسابقات ورزشی ( موضوع بند ۵ ماده ۸ آیین نامه انضباطی مسابقات ورزشی)

۳-آقای افشین اژدرلو (بازیکن)تذکر کتبی و درج در پرونده

۴-یک جلسه محرومیت قطعی تماشاگران باشگاه نبوغ اراک از حضور در مسابقات ورزشی ( موضوع بند ۵ ماده ۸ آیین نامه انضباطی مسابقات ورزشی)

تیم مهرام تهران
۱-یک جلسه محرومیت تعلیقی آقای سیدعلیرضا جعفری (بازیکن) از حضور در مسابقات ورزشی ( موضوع بند ۳ ماده ۸ آیین نامه انضباطی مسابقات ورزشی ) که طول دوران تعلیق به مدت سه ماه می باشد .

۲-آقای مصطفی مهدی زاده تذکر کتبی و درج در پرونده

این آرا، مطابق با ماده (۹) آیین نامه انطباطی قابل تجدید نظر خواهی می باشد .معترض می تواند درخواست تجدید نظر خواهی خود را حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ رای ، به دبیر خانه فدراسیون تسلیم و سررسید دریافت نماید.در صورت عدم اعتراض ، مفاد این رای از تاریخ انقضای مهلت مذکور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.