دپارتمان مسابقات و داوران بانوان اسامی داوران هفته دوم لیگ برتر بانوان را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، دپارتمان مسابقات و داوران بانوان فدراسیون بسکتبال اسامی داوران هفته دوم لیگ برتر بسکتبال بانوان را اعلام کرد.

*ستادشركت ملي گاز تهران-پاز تهران
ناظر: نسرين باقري
خانم ها:مريم صابري-زينب عباس نژاد-زهرا بختياري

*آسمان سترگ سپهرداد تهران -شكلي تهران
ناظر : هما گودرزي
خانم ها:بنفشه بجنوردي-فهيمه عليمرادي-صنم كوهي

*بانوان شهرگرگان-نامي نو اصفهان
ناظر : زهرا رحيم نژاد
خانم ها:تالين طهماسيان-سمانه دهقاني-زهرا اسحاقي

*پالايش نفت آبادان-خانه بسكتبال فارس
ناظر: شهين لجميري
خانم ها: شيوا قرباني-منصوره عليخاني-شمايل آب برين

*خانه بسكتبال كردستان-گروه بهمن تهران
ناظر :  ژاله جلويزاني
خانم ها:هانيه شهدوست-شيما حافظيان-ستاره يزداني

*آويژه صنعت پارسا مشهد-خانه بسكتبال هرمزگان
ناظر: پوران داوري
خانم ها:ليلا عليمرادي-شيوا قرباني خاتوني-راضيه جليل پور