دپارتمان مسابقات و داوران بانوان اسامی داوران هفته دوم لیگ برتر بانوان را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، دپارتمان مسابقات و داوران بانوان فدراسیون بسکتبال اسامی داوران هفته دوم لیگ برتر بسکتبال بانوان را اعلام کرد.

*ستادشرکت ملی گاز تهران-پاز تهران
ناظر: نسرین باقری
خانم ها:مریم صابری-زینب عباس نژاد-زهرا بختیاری

*آسمان سترگ سپهرداد تهران -شکلی تهران
ناظر : هما گودرزی
خانم ها:بنفشه بجنوردی-فهیمه علیمرادی-صنم کوهی

*بانوان شهرگرگان-نامی نو اصفهان
ناظر : زهرا رحیم نژاد
خانم ها:تالین طهماسیان-سمانه دهقانی-زهرا اسحاقی

*پالایش نفت آبادان-خانه بسکتبال فارس
ناظر: شهین لجمیری
خانم ها: شیوا قربانی-منصوره علیخانی-شمایل آب برین

*خانه بسکتبال کردستان-گروه بهمن تهران
ناظر :  ژاله جلویزانی
خانم ها:هانیه شهدوست-شیما حافظیان-ستاره یزدانی

*آویژه صنعت پارسا مشهد-خانه بسکتبال هرمزگان
ناظر: پوران داوری
خانم ها:لیلا علیمرادی-شیوا قربانی خاتونی-راضیه جلیل پور