با رویکرد حمایتی فدراسیون بسکتبال به مباحث آموزشی، دو سوم مبلغ ثبت نام شرکت کنندگان آنلاین کنندگان آنلاین در کلینیک بین المللی FIBA COACH LEVEL 1 برای استفاده در دوره های بعدی در حساب آنها باقی خواهد ماند .
 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، اطلاعیه کمتیه آموزش و مربیان فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران به شرکت کنندگان آنلاین در کلینیک بین المللی FIBA COACH LEVEL 1 به شرح زیر است :
 
با دستور ریاست محترم فدراسیون بسکتبال دو سوم مبلغ ثبت نام شرکت کنندگان آنلاین در حساب کاربری آن ها به صورت اعتبار باقی
می ماند ، تا در کلاس های آینده بتوانند از آنها استفاده کنند .

ضمنا گواهی شرکت در کلاس و امتیاز آن از طریق سامانه ملی بسکتبال در آینده نزدیک به این شرکت کنندگان ارائه خواهد شد .

کمیته آموزش فدراسیون بسکتبال