دو داور بین‌المللی بسکتبال کشورمان در رقابت‌های انتخابي كاپ آسيا ٢٠٢٥ قطر قضاوت خواهند کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، محمد دوست ،داور بین المللی بسکتبال استان سمنان و هادی سالم داور بسکتبال از اسدآباد همدان در بازی‌های انتخابي كاپ آسيا ٢٠٢٥ قطر قضاوت خواهند كرد.