لیگ دسته دو بسکتبال زنان در مرحله پلي آف برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، مرحله پلي آف اول لیگ دسته دو بسکتبال بانوان، روزهاي 14 الي 16 اردیبهشت ماه برگزار شد. نتایج این رقابت‌ها به شرح زیر است:
چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت:
شیمیدر قم(۸۴) فدایی تهران(۳۳)
پاز تهران(۶۷) شهدای سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان(۵۳)
هواپیمایی پارس شیراز(۲۰) سوغات عطایی گرگان(۰)
راد شاهین تهران(۶۶) کاویان معدن مرکزی(۴۸)
شهید شاملی کازرون(۲۰) رایان‌ پارس تهران(۰)
بیمارستان شفا (هیات بسکتبال نکا) (۷۴) خانه بسکتبال شوشتر(۳۳)
خانه بسکتبال سیرجان(۵۷) خانه بسکتبال نهاوند(۶۵)
پنجشنبه ۱۵ اردیبهشت:
هورتاش تهران (۵۷) خوش سیما بوشهر(۴۴)
خانه بسکتبال نهاوند(۷۴) خانه بسکتبال سیرجان(۷۳)
جمعه ۱۶ اردیبهشت:
خوش سیما بوشهر(۴۰) هورتاش تهران(۵۹)
فدایی تهران(۵۵) شیمیدر قم(۸۱)
شهدای سلامت دانشگاه علوم‌پزشکی زاهدان(۶۵) پاز تهران(۶۸)
سوغات عطایی گرگان(۰) هواپیمایی پارس شیراز(۲۰)
کاویان معدن مرکزی(۵۴) رادشاهین تهران(۶۳)
رایان پارس تهران(۰) شهید شاملی کازرون(۲۰)
خانه بسکتبال شوشتر(۴۴) بیمارستان شفا(هیات بسکتبال نکا)(۷۱)