بازی‌های روزهای 20 و 21 اردیبهشت ماه لیگ دسته دو بسکتبال مردان کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، در این رقابت‌ها نتایج زیر به دست آمد:
20 اردیبهشت
نخلستان جم ٨١ – نبوغ اراك ٧١
ارين خاك ٦٢ – برزين بتن ٦٠
پارسه گرمسار ٧٢ – اورتا ساري ٨٠
فولاد هرمزگان ٧٣ – گلنور اصفهان ٥٨
پادما يدك ٦٧ – شهربابك ٦٦
فايربال ٦٠ – خ ب ني ريز ٧٢
21 اردیبهشت
گروه جنوب
ميزبان : فايربال شيراز
خانه بسكتبال شهربابك ٨١ – گلنور اصفهان ٧٠
پادمايدك ٧٥ – خانه بسكتبال ني ريز ٥٧
فولاد هرمزگان ٩٣ – فايربال شيراز٩١
گروه شمال
ميزبان : گرمسار
نبوغ اراك ٥٦ – آورتا ساري ٧٧
پارسه گرمسار ٨٢ – آرين خاك ايرانيان ٩٣
برزين بتن گرمسار ٨٣- نخلستان جم٩٠