بازی‌های روزهاي 22 و 23 اردیبهشت ماه لیگ دسته دو بسکتبال مردان کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، در این رقابت‌ها نتایج زیر به دست آمد:
22 ارديبهشت
گروه جنوب
ميزبان : فايربال شيراز
گلنور اصفهان٥٣ – خانه بسكتبال ني ريز ٦٦
فولادهرمزگان٧٣ – خانه بسكتبال شهربابك ٧٢
فايربال شيراز ٨٦ – پادمايدك ايرانيان ٨٤
گروه شمال
ميزبان : گرمسار
اورتا ساري ٦٧ – ارين خاك ايرانيان٤٤
برزين بتن گرمسار١٠٠- نبوغ اراك ٧٧
نخلستان جم ٦٨ – پارسه گرمسار٧٤
23 ارديبهشت
گروه جنوب
ميزبان : فايربال شيراز
فولاد هرمزگان ٧٧ – پادمايدك ايرانيان ٥٩
خانه بسكتبال شهربابك٨٢ – خانه بسكتبال ني ريز ٤٩
فايربال شيراز٩٢ – گلنور اصفهان ٨٠
گروه شمال
ميزبان : گرمسار
آورتا ساري ٩٣ – برزين بتن گرمسار٩٧
ارين خاك ايرانيان ٧٩ – نخلستان جم٨٥
نبوغ اراك ٨٦ – پارسه گرمسار٧٨