لیگ دسته دو بسکتبال زنان در مرحله پلي آف برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، مرحله پلي آف دوم لیگ دسته دو بسکتبال بانوان، روزهاي 22 و 23 اردیبهشت ماه برگزار شد. نتایج این رقابت‌ها به شرح زیر است:
پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت
۱۴۵- هیرو تهران (۵۴) شیمیدر قم (۷۸)
۱۴۶- لئونارد شاهین شهر (۶۱) هورتاش تهران (۵۸)
۱۴۷- نیکان تهران (۶۲) هواپیمایی پارس شیراز (۵۸)
۱۴۸- فولاد هرمزگان (۵۸) پاز تهران (۴۴)
۱۴۹- خانه بسکتبال بابل (۴۸) شهید شاملی کازرون (۴۷)
۱۵۰- پادمایدک ایرانیان اصفهان (۶۸) رادشاهین تهران (۴۷)
۱۵۱- آکادمی بسکتبال سحر تهران (۳۶) بیمارستان شفا (هیات بسکتبال نکا) (۴۳)
۱۵۲- سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری خمینی شهر (۶۱) خانه بسکتبال نهاوند (۵۰)

جمعه ۲۳ اردیبهشت
۱۵۳- شیمیدر قم (۷۶) هیرو تهران (۴۷)
۱۵۴- هورتاش تهران (۳۶) لئونارد شاهین شهر (۶۴)
۱۵۵- هواپیمایی پارس شیراز (۶۵) نیکان تهران (۴۵)
۱۵۶- پاز تهران (۴۵) فولاد هرمزگان (۵۵)
۱۵۷- شهید شاملی کازرون (۶۷) خانه بسکتبال بابل (۴۹)
۱۵۸- رادشاهین تهران (۴۷) پادمایدک ایرانیان اصفهان (۶۸)
۱۵۹- بیمارستان شفا (هیات بسکتبال نکا) (۶۲) آکادمی بسکتبال سحر تهران (۴۸)
۱۶۰- خانه بسکتبال نهاوند (۵۹) شهرداری خمینی شهر (۵۷)