مسئول کمیته پیشکسوتان و دبیر اجرایی سازمان بسکتبال سه نفره و همگانی فدراسیون بسکتبال مشخص شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال؛ جواد داوری رئیس فدراسیون، در احکام جداگانه، سعید علی آبادی را به عنوان مسئول کمیته پیشکسوتان و دکتر نوید آرازشی را به عنوان دبیر اجرایی سازمان بسکتبال سه نفره و همگانی در بخش آقایان منصوب کرد .

رئیس فدراسیون بسکتبال همچنین از زحمات ایرج لارودی مسئول پیشین کمیته پیشکسوتان و ایمان جودکی دبیر سابق کمیته سه نفره تقدیر و تجلیل کرد .