دبیر و اعضای کمیته امور استان های فدراسیون بسکتبال منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، جواد داوری رئیس فدراسیون بسکتبال در طی احکام جداگانه دبیر و اعضای کمیته امور استان ها را منصوب کرد .

بر این اساس ، ناصر فغفوری رئیس هیات بسکتبال زنجان، خدایار قاسم پور رئیس هیات بسکتبال چهارمحال و بختیاری ، حسین نخعی رئیس هیات بسکتبال سیستان و بلوچستان و سیامک گهرخانی رئیس هیات آذربایجان شرقی به عنوان اعضای این کمیته منصوب شدند.
همچنین مرتضی سخایی رئیس هیات بسکتبال استان قم هم به عنوان عضو و دبیر کمیته امور استان های فدراسیون منصوب شد.

رئیس این کمیته با انتخاب اعضا صورت خواهد گرفت .