محمد دوست داور بین المللی بسکتبال کشورمان بنا به دعوت فیبا مسابقات انتخابي جام جهاني ٢٠٢٣ را در پنجره سوم به ميزباني لبنان قضاوت خواهد کرد .

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال ، با دعوت فيبا از داور بين المللي بسکتبال ایران ، محمد دوست در پنجره سوم مسابقات انتخابي جام جهاني ٢٠٢٣ که به ميزباني لبنان از دهم تا سیزدهم تیرماه برگزار می شود قضاوت خواهد کرد .