دبیر اجرایی سازمان بسکتبال سه نفره و همگانی بانوان فدراسیون بسکتبال مشخص شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال؛ جواد داوری رئیس فدراسیون، طی حکمی صنم کوهی را به عنوان دبیر اجرایی بانوان سازمان بسکتبال سه نفره و همگانی، در بخش بانوان منصوب کرد .

رئیس فدراسیون بسکتبال همچنین از زحمات گلاره کاکاوندپور دبیر سابق کمیته سه نفره بانوان تقدیر و تجلیل کرد .