آرای کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال در خصوص پرونده های مختلف صادر شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، آرای بدوی کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال در خصوص پرونده های مختلف اعلام شد.

بر همین اساس رای کمیته انضباطی فدراسیون در خصوص پرونده تخلف در بازی تیم های گلنور اصفهان و آویژه صنعت پارسا که روز سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه سال جاری از سری مسابقات دسته اول مرحله پلی اف جنوب و شمال آقایان کشور برگزار شد، به شرح زیر است :

محمد امینی بازیکن گلنور اصفهان تذکر کتبی و درج در پرونده

در رای کمیته انضباطی درخصوص عدم پرداخت مطالبات بازیکنان تیم های اکسون، تاکید و مقرر شده که تا مورخ ۱ شهریورماه سال جاری نسبت به تسویه حساب و پرداخت مطالبات و اخذ رضایت از بازیکنان بانوان و آقایان اقدام شود.

این کمیته پیرامون پرونده تخلف بازی بین آرین خاک ایرانیان و نبوغ اراک از سری مسابقات لیگ دسته دو مرحله گروهی شمال آقایان، رای زیر را صادر کرد:

یک جلسه محرومیت قطعی رسول دارسنجی بازیکن آرین خاک ایرانیان از حضور در مسابقات ورزشی ( موضوع بند ۵ ماده ۸ آیین نامه انضباطی مسابقات ورزشی)

رای کمیته انضباطی در خصوص رفتار نامتعارف آرمان زنگنه بازیکن تیم بسکتبال ذوب آهن نسبت به سرمربی تیم شهرداری گرگان پس از قهرمانی تیم حریف، یک جلسه محرومیت قطعی ( موضوع بند ۵ ماده ۸ آیین نامه انضباطی مسابقات ورزشی)
این بازیکن از حضور در مسابقات ورزشی است .

کمیته انضباطی در بررسی بک پرونده دیگر، جواد شادمان سرپرست تیم دستان گذرباد تایباد را بدلیل تخلف در مسابقات لیگ دسته دوم کشور آقایان مرحله برگشت در روز ۱۸ فروردین سال جاری به دو جلسه محرومیت قطعی محکوم کرد .

این آرا مطابق با ماده (۹) آیین نامه انضباطی قابل تجدید نظر خواهی می باشد .معترض می تواند درخواست تجدید نظر خواهی خود را حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ رای ، به دبیر خانه فدراسیون تسلیم و سررسید دریافت نماید.در صورت عدم اعتراض ، مفاد این رای از تاریخ انقضای مهلت مذکور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.