اسامی قبول شدگان کلاس داوری بسکتبال درجه یک که در آذر ماه 1400 به مدرسی رضا جوادی و احسان رحیمی برگزار شد، اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، اسامی قبول شدگان به شرح زیر است: