تیم ملی بسکتبال ایران که در اردوی آمادگی بلگراد حضور دارد، اولین بازی تدارکاتی خود را با پیروزی پشت سرگذاشت .

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، تیم ملی بسکتبال ایران در بازی تدارکاتی مقابل FMP به پیروزی ۸۲ _۸۰ دست یافت .

شاگردان سعید ارمغانی در نیمه اول ۴۳-۴۲ پیروز شدند.

تیم ملی بسکتبال در اردوی آمادگی در بلگراد حضور دارد .
ملی پوشان ایران برای پنجره سوم انتخابی جام جهانی آماده می شوند .