اولین جلسه مجمع عمومی سازمان لیگ فدراسیون بسکتبال با حضور رئیس فدراسیون برگزار و «نصرت الله جعفریان» به عنوان رئیس این سازمان انتخاب شد.

«نصرت الله جعفریان» داور، مدرس و ناظر بین المللی و از پیشکسوتان خوشنام جامعه بسکتبال است که سابقه دبیر فدراسیون را نیز دارد .

رئیس فدراسیون در اولین جلسه مجمع سازمان لیگ، اهمیت فعالیت سازمان لیگ را برای رشد و تعالی فرهنگی ، اقتصادی و حرفه ای این رشته مورد توجه قرار داد و هم افزایی و همراهی جامعه بسکتبال را برای تحقق اهداف این سازمان مهم بر شمرد .

در این جلسه اعضای مجمع به بیان دیدگاه های خود برای فعالیت های پیش روی این سازمان به بحث و تبادل نظر پرداختند که حمایت از برگزاری حرفه ای و منظم لیک برتر بسکتبال و ایجاد زمینه مناسب برای افزایش کیفیت مسابقات، توجه و حمایت از حقوق باشگاه ها، بازیکنان، مربیان و داوران مورد تاکید قرار گرفت .