هفته دوم از دور رفت لیگ دسته یک بسکتبال بانوان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، هفته دوم از دور رفت لیگ دسته یک بسکتبال بانوان امروز پنج شنبه 23 آبان برگزار شد.

نتایج گروه الف:

جم شهر کرد36- 62 پیام ارتباطات تهران

خانه بسکتبال باژوند 83 – 39 خانه بسکتبال کرمانشاه

آرارات تهران ۶۵-خانه بسکتبال بوشهر۵٧

جم شهر کرد۶۴-خانه بسکتبال کرمانشاه ٣٢

نتایج گروه ب:

شورای شهر قزوین 63_ 60 خانه بسکتبال هرمزگان

وولف تهران (فدایی) 38 _ 68 مولتی کافه
مشهد

راستکردار بندرانزلی 42_ مولتی کافه مشهد 66

شورای شهر شهرداری قزوین 72 _وولف تهران 50