هفته دوم از دور رفت لیگ دسته یک بسکتبال بانوان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، هفته دوم از دور رفت لیگ دسته یک بسکتبال بانوان امروز پنج شنبه 23 آبان برگزار شد.

نتایج گروه الف:

جم شهر كرد36- 62 پيام ارتباطات تهران

خانه بسكتبال باژوند 83 – 39 خانه بسكتبال کرمانشاه

آرارات تهران ٦٥-خانه بسكتبال بوشهر٥٧

جم شهر كرد٦٤-خانه بسكتبال كرمانشاه ٣٢

نتایج گروه ب:

شورای شهر قزوین 63_ 60 خانه بسکتبال هرمزگان

وولف تهران (فدایی) 38 _ 68 مولتی کافه
مشهد

راستکردار بندرانزلی 42_ مولتی کافه مشهد 66

شورای شهر شهرداری قزوین 72 _وولف تهران 50