لیگ بسکتبال جوانان در بخش دختران روزهای پنج شنبه و جمعه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، هفته آخر از دور رفت و هفته اول از دور برگشت در لیگ جوانان دختر امروز 23 آبان برگزار شد.

نتایج هفته آخر دور رفت در گروه الف: 

میزبان: خانه بسکتبال کرمانشاه

خانه بسكتبال نهاوند ٤٨-خانه بسكتبال كرمانشاه ٤٧
ذوب آهن اصفهان ٦٠-سورتينگ رضواني بادله مياندرود ٣٣

نتایج هفته آخر دور رفت در گروه ب: 

میزبان:خانه بسکتبال یزد

خانه بسكتبال یزد ۵۴-فولادمباركه سپاهان ٦٧
عادلی صومعه سرا٦٥-داناك مشهد۷۹

نتایج هفته اول دور برگشت در گروه الف: 

خانه بسكتبال كرمانشاه ٣٦-ذوب آهن اصفهان ٥٦
خانه بسكتبال نهاوند٧١-سورتينگ رضواني بادله مياندرود ٤٤

نتایج هفته اول دور برگشت در گروه ب: 

داناك مشهد ۳۲- فولاد مباركه سپاهان ٥٨
عادلی صومعه سرا۵۳خانه بسكتبال یزد ۴۷