دوم جولایی روز جهانی وررشی نویسان را که بیانگر ارزش والای فعالیت رسانه ای در عرصه ی ورزش است، پاس می داریم و از نقش آفرینی همکاران رسانه ای و تخصصی بسکتبال در مسیر توسعه و تعالی این ورزش دانشگاهی به نیکی نام می بریم .

روز جهانی ورزشی نویسان را تبریک می گوییم و برای تک تک بزرگوارانی که با تعهد و تخصصی قلم فرسایی می کنند و با نقد و نظرها، همراهی خود را با ورزش به منصه ظهور می رسانند، آرزوی سلامتی و سربلندی داریم .

🖋روابط عمومی فدراسیون بسکتبال