جلسه کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال در خصوص بررسی اتفاقات و حواشی بوجود آمده در مصاف تیم های استان خوزستان و هرمزگان در قالب مسابقات نوجوانان قهرمانی کشور به میزبانی رفسنجان، برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، جلسه کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال در خصوص بررسی اتفاقات و حواشی بوجود آمده در مصاف تیم های استان خوزستان و هرمزگان در قالب مسابقات نوجوانان قهرمانی کشور به میزبانی رفسنجان در روز شنبه ۲۲ مردادماه از ساعت ۱۵ در محل فدراسیون بسکتبال برگزار می شود .

جلسه ی کمیته ی انضباطی این بازی با حضور مربي و كادر فنی خوزستان و هرمزگان همچنین ناظر ، نماينده و داوران این دیدار برگزار خواهد شد