جواد داوری رئیس فدراسیون بسکتبال برای عضویت در هیات اجرایی کمیته ملی المپیک ثبت نام کرد .

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال؛ در یازدهمین روز از نام نویسی نامزدهای انتخابات کمیته ملی المپیک ،جواد داوری رئیس فدراسیون بسکتبال، با حضور در کمیته ملی المپیک برای پست عضویت در هیات اجرایی ثبت نام کرد.