نتایج روز اول، دوم و سوم مسابقات قهرمان کشوری نوجوانان دختران در ۲ استان مشخص شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال؛ این نتایج به شرح زیر است:

نتایج روز اول قهرمان کشوری نوجوانان / اصفهان
چهارشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۹
چهارمحال بختیاری۵۶ – گیلان۸۰
توابع ۸۲- مرکزی ۳۰
اصفهان ۶۹- البرز ۱۳

نتایج روز اول مسابقات نوجوانان بسکتبال (بوشهر )
پنج شنبه :۱۴۰۱٫۵٫۲۰
یزد ۵۶ … کرمان ۵۴
اروند ۵۹…..بوشهر ۵۳
خوزستان ۳۶…فارس ۸۹

نتایج روز دوم مسابقات قهرمان کشوری نوجوانان (اصفهان )
پنجشنبه ۱۴۰۱/۵/۲۰
چهارمحال بختیاری۴۴-مرکزی۳۰
گیلان ۳۹- اصفهان ۷۵
توابع تهران۷۲- البرز ۳۲

نتایج قهرمان کشوری نوجوانان روز سوم ( اصفهان)
جمعه ۱۴۰۱/۵/۲۱
گیلان۸۳-مرکزی۲۳
البرز ۵۵- چهارمحال بختیاری ۲۶
توابع تهران۵۷- اصفهان ۸۲

نتایج روز دوم مسابقات نوجوانان بسکتبال (بوشهر )
جمعه :۱۴۰۱٫۵٫۲۱
فارس ۷۶ … بوشهر ۴۵
اروند ۶۳…..خوزستان ۵۴