نتایج روز سوم مسابقات نهایی مینی بسکتبال دختران در استان گلستان مشخص شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال؛ این نتایج به شرح زیر است:

نتایج روز سوم مسابقات نهایی مینی بسکتبال (گلستان)
شنبه :۱۴۰۱٫۵٫۲۲
کردستان ۲۶….. فارس ۵۶
گیلان ۳۶…. تهران ۵۰
کرمانشاه ۴۵….. یزد ۳۵
اصفهان ۴۹ …… گلستان ۱۱