طبق اعلام کمیته مسابقات آقایان رقابت‌های لیگ جوانان در بخش پسران برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال؛ کمیته مسابقات آقایان در نظر دارد، رقابت‌های لیگ جوانان کشور را با شرایط سنی 1383/10/11 (8 بازیکن) و 1384/10/11 (7 بازیکن) برگزار نماید. باشگاه‌های علاقمند جهت حضور در این رقابت‌ها می‌توانند تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 1401/6/9، آمادگی خود را از طریق هیات مربوطه به فدراسیون بسکتبال اعلام نمایند.