نتایج روز چهارم و پنجم مسابقات قهرمان کشوری نوجوانان دختران در ۲ استان مشخص شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال؛ این نتایج به شرح زیر است:

تایج روز چهارم مسابقات نوجوانان بسکتبال (بوشهر )
یکشنبه :۱۴۰۱٫۵٫۲۳
کرمان ۶۳ … خوزستان ۴۶
یزد ۵۶…..بوشهر ۵۹

نتایج روز پنجم مسابقات نوجوانان (اصفهان )
یکشنبه ۱۴۰۱/۵/۲۳
مرکزی ۰ -البرز ۲۰
توابع تهران ۶۳- گیلان ۶۰
اصفهان۷۶- چهارمحال بختیاری۲۹
اول گروه :اصفهان
دوم گروه :توابع تهران