تیم ملی بسکتبال کشورمان که برای پنجره چهارم انتخابی جام جهانی به استرالیا سفر کرده بود، به بندیگو‌ رسیدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، تیم ملی بسکتبال کشورمان برای دیدار مقابل استرالیا در پنجره چهارم انتخابی جام جهانی در بندیگو حضور دارد.
ملی پوشان بسکتبال ایران، امروز بعدازظهر یک جلسه ی تمرینی دارند تا آماده ی مصاف با تیم ملی استرالیا شوند.