جواد ‌داوری رئیس فدراسیون بسکتبال و عاصم یوسفی مدیرعامل شرکت توسعه‌ و نگهداری اماکن ورزشی در یک نشست به بررسی در خصوص احداث کمپ تیم های ملی بسکتبال کنار تالار بسکتبال آزادی پرداختند .

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال؛ جواد داوری رئیس فدراسیون بسکتبال در دیدار با عاصم یوسفی مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی ، در خصوص احداث کمپ تیم های ملی این رشته در کنار تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی بحث و بررسی کردند .

 

قرار است با مشارکت بخش خصوصی ، کمپ تیم های ملی بسکتبال در زمینی به مساحت ۲ هزارمتر که کنار تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی قرار دارد ، احداث شود.

نقشه کشی این پروژه هم رو به اتمام است .