مرحله دوم مسابقات قهرمانی کشور نوجوانان پسران از 9 الی 11 شهریور ماه به میزبانی اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال؛ نتایج این مسابقات به شرح زیر است:

قم ۸۳ – فارس ۶۹
توابع تهران ۹۱- آ.شرقی ۴۰
خراسان رضوی۷۳ – هرمزگان ۵۷
اصفهان ۹۲ – کردستان ۳۳

آ.شرقی ۶۷ – قم ۶۵
کردستان۳۸ – خداسان رضوی ۵۸
فارس ۳۰ – توابع تهران ۹۶
هرمزگان ۴۸ – اصفهان ۸۰

هرمزگان ۶۹ -کردستان ۵۵
آ.شرقی ۸۵ – فارس ۸۳
قم ۴۲ – توابع تهران ۹۴
خراسان رضوی ۴۸ -اصفهان ۷۸