نتایج روز ششم و پایانی مرحله نهایی مسابقات قهرمان کشوری نوجوانان دختران مشخص شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال؛ این نتایج به شرح زیر است:

روز ششم فینال مسابقات نوجوانان (تهران)
شنبه : ۱۴۰۱٫۶٫۱۹

فارس ۶۴…خ.رضوی ۷۸
توابع تهران ۴۶….اصفهان ۶۹

بر این اساس جایگاه تیم‌ها به شرح زیر است:
مقام اول :اصفهان
مقام دوم :توابع تهران
مقام سوم :خراسان رضوی
مقام چهارم :فارس
مقام پنجم :اروند
مقام ششم :قم
مقام هفتم :آ.شرقی

عکس از هیات تهران – مریم ستاری