دپارتمان آموزش داوران فدراسیون بسکتبال، کمپ داوران مسابقات لیگ باشگاه‌های سراسر کشوردر فصل مسابقاتی (1402-1401) برگزار می‌کند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال؛ کمپ داوران مسابقات لیگ باشگاه‌های سراسر کشور در فصل مسابقاتی (1402-1401) به میزبانی استان‌های یزد و قزوین در بخش بانوان و به میزبانی تهران در بخش بانوان و آقایان از 22 شهریور ماه آغاز شده و تا 25 شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

در این کمپ از داوران تست آمادگی جسمانی، آزمون مقررات و تفسیر قوانین گرفته خواهد شد.

یزد:


قزوین:

تهران: