حمیدرضا کلاسنگیانی بازیکن سابق تیم ملی و سرپرست فعلی تیم ملی بسکتبال ایران به عنوان سرپرست هیات بسکتبال استان گلستان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال؛ پس از اتمام دوره ی چهارساله اسدالله کبیر رئیس هیات بسکتبال استان گلستان، جواد داوری رئیس فدراسیون بسکتبال با تقدیر و تشکر از پیشکسوت ارزنده بسکتبال و رئیس سابق این هیات ، در حکمی حمیدرضا کلاسنگیانی بازیکن سابق تیم ملی و سرپرست فعلی تیم ملی بسکتبال ایران را به عنوان سرپرست هیات بسکتبال استان گلستان منصوب کرد .