جناب آقای اسدالله کبیر
پیشکسوت ارزنده و رئیس سابق هیات بسکتبال استان گلستان

با سلام و احترام

بدون شک خدمات ارزنده ای که در دوران مسئولیت جنابعالی در بسکتبال دیار مصفای گلستان در استمرار فعالیت های موثرتان در گذشته و در مسئولیت های مختلف به منصه ی ظهور رسید، برگ زرینی در تاریخ این رشته ی دانشگاهی در کشور محسوب می شود .

اکنون که دوره ی چهارساله ی جنابعالی با موفقیت و اقدامات موثر خاتمه یافته است، از تلاش های وافر و آینده نگرانه در بسکتبال استان گلستان به عنوان یک استان با نمانام بسکتبالی ، به نیکی نام می برم و مراتب تقدیر و تشکر خود را اعلام
می کنم.

امیدوارم در ادامه نیز با سلامتی و سربلندی همچنان به جامعه ی بسکتبال ایران خدمت کنید .

جواد داوری
رئیس فدراسیون بسکتبال