برای اولین بار به همت سازمان بسکتبال سه نفره کمپ داوران لیگ ملی بسکتبال 3×3 برگزر شد.
 
به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، برای اولین بار سمینار یک روزه داوران بسکتبال لیگ ملی سه نفره با حضور 30 داور مرد از سراسر کشور برگزار شد.

در این رویداد که در سالن اجتماعات فدراسیون بسکتبال برگزار شد، داوران به مروری بر قوانین با استفاده از کارگروه های داوری بسکتبال 3×3 پرداختند سپس با حضور سه تیم بسکتبال سه نفره ، برای این تیم ها قضاوت داشتند و در ادامه هم در آزمون کتبی قوانین شرکت کردند.
پایان بخش کمپ، برگزاری تست فیزیکی داوران بسکتبال 3×3 بود.