جواد داوری گفت : جذب بچیرویچ به عنوان مدیر فنی تیم ملی بسکتبال ایران با توجه به شاخصه های این مربی می تواند منجر به موفقیت شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال؛ جواد داوری رئیس فدراسیون بسکتبال در خصوص همکاری با مهمد بچیروویچ به عنوان مدیر فنی تیم ملی بسکتبال ایران گفت : در هیات رئیسه فدراسیون بسکتبال استخدام مربی خارجی برای ارتقا شرایط بسکتبال ایران مورد تصویب قرار گرفت و در این بین در خصوص بکارگبری مدیرفنی و با هماهنگی سرمربی تیم ملی اقدام شد که در این راستا جلساتی هم بین سرمربی و مدیر فنی برگزار شد و با تفاهم کامل این همکاری آغاز شده و یکی از مهم‌ترین اهداف، موفقیت در پنجره های انتخابی جام جهانی است .

داوری اضافه کرد : حضور بچیرویچ به عنوان مدیر فنی و سعید ارمغانی به عنوان سرمربی، با توجه به تفاهم کامل که وجود دارد به سود تیم ملی بسکتبال ایران خواهد بود.

رئیس فدراسیون بسکتبال گفت : یکی از شاخصه های بچیروویچ همکاری موفقیت آمیز با تیم ملی بسکتبال در سال های قبل و شناخت خوب این مربی از بازیکنان ایران است از طرفی با توجه به تجربه ی او در چین، شناخت خوبی نسبت به تیم ملی چین به عنوان یکی از مهم‌ترین حریفان مستقیم ما در پنجره های پنجم و ششم جام جهانی دارد و گزینه ی بسبار خوبی برای ادامه مسیر ایران در رویدادهای پیش رو است .

او تاکید کرد : همکاری با بچیروویچ به عنوان یک مربی، باتجربه ‌ی موفق در زمینه همکاری با رده های سنی مختلف تیم ملی نیز هست تا از تجربه و دانش او برای ارتقا کیفیت بسکتبال ایران و پرورش بازیکنان نخبه بهره ببریم .

رئیس فدراسیون بسکتبال گفت : قرارداد مهمد بچیروویچ در مرحله اول تا پایان پنجره های انتخابی جام جهانی است .