بنا بر اعلام کمیته مسابقات؛ جلسه هماهنگي و قرعه كشي ليگ دسته يك ملي بسکتبال چهارشنبه یازدهم آبانماه سال ۱۴۰۱ از ساعت ١٥:٠٠ با حضور مدیران يا نمايندگان تام الاختیار باشگاه ها در محل سالن اجتماعات فدراسيون بسكتبال برگزار
مي شود.