کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال در خصوص  یک بازی لیگ دسته اول حرفه ای و یک مسابقه از بسکتبال سه نفره، آرای خود راصادر کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال؛ کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال پس از رسیدگی به تخلفات بازی عقاب تهران و پارسانوین مشهد از سری رقابت های لیگ دسته اول حرفه ای بسکتبال ایران؛ علی شاکری مربی تیم عقاب را بدلیل رفتار غیر متعارف نسبت بهداور مسابقه ، ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی  کرد و به دو جلسه محرومیت تعلیقی رای داد.

کمیته انضباطی همچنین  در خصوص رفتار غیر متعارف محمد علی مجنونیان بازیکن تیم عقاب نسبت به داوران،  به یک جلسه محرومیتتعلیقی از همراهی تیم رای داد.

کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال در خصوص حواشی مسابقات بسکتبال سه نفره دانشگاه صنعتی شریف که با رفتار غیر متعارفنسبت به داوران همراه بود، محسن توانا را به پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و یک جلسه محرومیت تعلیقی از مسابقات ورزشیمحکوم کرد.