کمیته استعدادیابی و مینی بسکتبال با هدف جذب و پرورش استعدادهای بسکتبالی برای سال آینده جشنواره ملی بسکتبال را پیش بینی کرده  و در سال جاری نیز کلینیک های دانش افزایی مربیان منتخب استان ها برای وحدت رویه و انسجام در این کمیته برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال؛ علی قنبری مسئول کمیته استعدادیابی و مینی بسکتبال فدراسیون بسکتبال گفت : اولین جلسه ی کمیته استعدادیابی و مینی بسکتبال با حضور رئیس و نایب رئیس بانوان فدراسیون برگزار شد همچنین امیر آقاجان، رضارهنما، کرم احمدیان ، مجید ولی پور  و سوسن فتحی هم اعضای این کمیته هستند و مقرر شد که در سال جاری دو کلینیک برای مربیانمنتخب استان ها برگزار شود تا با مرور روش استعدادیابی و نحوه برگزاری مسابقات و نحوه فعالیت با استعدادهای زیر ۱۲ سال بسکتبال ، هماهنگی و هم افزایی موثری برای تحقق برنامه ها و دستیابی به اهداف محقق شود.

او تصریح کرد: هیات های استانی نیز مسئولین کمیته استعدادیابی و مینی بسکتبال خود را به فدراسیون معرفی می کنند تا در قالب یکجلسه ی هماهنگی و با وجود شرایط هر منطقه ، وحدت رویه و انسجام لازم برای شناسایی و پرورش استعدادهای ناب بسکتبالی که دارای فیزیک مناسب این رشته هستند، بوجود آید.

مسئول کمیته استعدادیابی و مینی بسکتبال فدراسیون بسکتبال ادامه داد: پس از هماهنگی های لازم برای سال آینده رویدادهای رقابتی بصورت  جشنواره ای ابتدا در مناطق و سپس بصورت جشنواره ملی برگزار خواهد شد.

این مسئول همچنین از برگزاری جلسه ی کمیته ی استعدادیابی و مینی بسکتبال فدراسیون بسکتبال  با مسئولین فدراسیون دانش آموزی  خبر داد و تصریح کرد : ابن جلسه در راستای هماهنگی های بیشتر برای دستیابی به اهداف مشترک است تا برنامه ریزی ها دریک بستر مناسب  بین دو فدراسیون برای تحقق اهدافی که منجر به تعالی و پیشرفت بسکتبال کشور می شود، رقم بخورد .