افسانه حسن نایبی به عنوان رئیس جدید هیات بسکتبال استان قزوین انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال؛ مجمع انتخاباتی هیأت بسکتبال استان قزوین با حضور محسن معزی فر سرپرست دبیریفدراسیون در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار و افسانه حسن نایبی با 19 رای به مدت چهار سال به عنوان رئیسجدید هیأت انتخاب شد.