داورانی از کشورهای تایلند، فیلیپین و اندونزی قضاوت دیدار تیم های ملی بسکتبال ایران و چین را در پنجره ی پنجم انتخابی جامجهانی در تهران قضاوت می کنند.

بر همین اساس؛  «مونگمی پریدا»  داور اهل کشور تایلند؛  «کرنلیو گلن»  داور اهل کشور فیلیپین و «هارجا جالاردی» داوری ازکشور اندونزی مسابقه ی تیم های ملی بسکتبال ایران و چین را قضاوت خواهند کرد .

نماینده فنی این دیدار هم  «گوانگوان اتونی» اهل کشور اندونزی است .

بازی ایران و چین جمعه ۲۰ آبانماه از ساعت ۱۷ در سالن بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.