لیگ بسکتبال دسته یک بانوان در دو گروه الف و ب برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، لیگ دسته یک بسکتبال بانوان در دو گروه الف و ب برگزار شد.

نتایج گروه الف در روز پنج شنبه 7 آذر:

پیام ارتباطات تهران ۹۴- خانه بسکتبال کرمانشاه ۳۸
آرارات تهران ۶۵- خانه بسکتبال شهر کرد ۳۷

نتایج گروه الف در روز جمعه 8 آذر:

جم شهر کرد ۶۴ – خانه بسکتبال بوشهر ۵۷
آرارات تهران ۶۷ – پیام ارتباطات تهران ۵۴

نتایج گروه ب در روز پنج شنبه 7 آذر:

خانه بسکتبال هرمزگان٨٦-وولف تهران۶۸
راستکردار بندر انزلی٣١-شورای شهروشهرداری قزوین۶۹

نتایج گروه ب در روز جمعه 8 آذر:

شورای شهر وشهرداری قزوین٧٤-مولتی کافه مشهد٧٠
راستکردار بندر انزلی٤٥-خانه بسکتبال بندرعباس٨٨