مرحله اول برنامه جامع استعدادیابی تیم ملی زیر ۱۶ سال،متولدین ۱۱/۱۰/۸۵ با حضور مستعدین منطقه یک به میزبانی فدراسیون درمحل سالن بسکتبال آزادی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال؛ مرحله اول برنامه جامع استعدادیابی تیم ملی زیر ۱۶ سال،متولدین ۱۱/۱۰/۸۵ به میزبانیفدراسیون در محل سالن بسکتبال آزادی برگزار شد.

در این اردو استان های منطقه یک استعدادیابی شامل تهران،قم،سمنان و مازندران حضور داشتند.

مربیان استان ها در این برنامه همکاری کامل دارند و نظارت مداوم از طریق این مربیان انجام می شود.

در این مرحله تست های عملکردی و فیزیکی و همچنین شاخصه های مهارتی و فنی مورد ارزیابی کامل قرار گرفت.برنامه فنی جامعشامل برنامه آمادگی جسمانی و توسعه فنی فردی در اختیار مربیان و بازیکنان استان ها قرار گرفت لذا در مراحل بعدی میزان پیشرفتو توسعه‌ی بازیکنان مورد ارزیابی قرار می گیرد .