خبرنگاران و عکاسان ورزشی که قصد دارند رقابت های بسکتبال باشگاه های غرب آسیا را پوشش دهند، تا ۱۹ آذرماه فرصت ثبت نامدارند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال؛ تیم های شهرداری گرگان و ذوب آهن اصفهان دو نماینده ایران برای حضور در مسابقاتباشگاه های غرب آسیا هستند.

نمایندگان رسانه های گروهی که قصد دارند این رویداد را پوشش دهند تا ۱۹ آذرماه فرصت دارند که با مراجعه به لینک زیر ثبت نام کنند:

https://accreditation.fiba.com/fiba-publicregistration/en-US/Account/Login?categoryId=db1cf305-ac8e-48ba-9ebc-d7d8fc54bd8c

خبرنگاران پس از ثبت نام در سایت فیبا آسیا ، معرفی نامه رسمی رسانه ی متبوع خود را به آدرس زیر ایمیل کنند:

info@iranbasketball.org

بر اساس تاکید مدیر رسانه ای فیبا آسیا به تقاضاهای پس از ۱۹ آذر ماه پاسخ داده نمی شود.

همچنین صدور آیدی کارت برای طول مسابقات جام باشگاه های غرب آسیا اعتبار دارد .