مسابقات دور رفت لیگ دسته یک بسکتبال بانوان  کشور در شهرهای مختلف برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال؛ در اولین روز از دور رفت رقابت های لیگ دسته یک بسکتبال بانوان کشور نتایج زیر بدستآمد:

گروه A…باژوند بوشهر

پارس ایر شیراز..۷۱

باژوند بوشهر۵۲

گروه B..میزبان زربام

خانه بسکتبال شهر کرد..۵۹

زربام پارت خراسان شمالی ..۵۷

گروه D..میزبان لئونارد

لئونارد شاهین شهر ….۸۲

فولاد هرمزگان ۴۴

گروه cهفته اینده  در کرمان برگزار میشود .