مرحله اول برنامه جامع استعدادیابی تیم ملی زیر ۱۶ سال،متولدین  یازده  دیماه ۱۳۸۵  به میزبانی فدراسیون با حضور استان هایالبرز،گیلان،قزوین در محل سالن بسکتبال آزادی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال ؛  مرحله اول برنامه جامع استعدادیابی تیم ملی زیر ۱۶ سال،متولدین  یازده  دیماه ۱۳۸۵  بهمیزبانی فدراسیون در محل سالن بسکتبال آزادی برگزار شد.

در این اردو استان های منطقه دو استعدادیابی شامل البرز،گیلان،قزوین حضور داشتند.

  • مربیان استان ها در این برنامه همکاری کامل دارند و نظارت مداوم از طریق این مربیان انجام میپذیرد.در این مرحله تست های عملکردیو فیزیکی و همچنین شاخصه های مهارتی و فنی مورد ارزیابی کامل قرار گرفت.برنامه فنی جامع شامل برنامه آمادگی جسمانی وتوسعه فنی فردی در اختیار مربیان و بازیکنان استان ها قرار گرفت لذا در مراحل بعدی میزان پیشرفت و توسعه‌ی بازیکنان مورد ارزیابیقرار میگیرد.