دور یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال لیگ جوانان دختر کشور به میزبانی لئونارد شاهین شهر و نهاوند برگزار شد و تیم های لئونارد شاهین شهر، هاور آرین بوش خراسان رضوی ، شکلی تهران و نیکان تهران به دور نیمه نهایی مسابقات راه یافتند .

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال؛ در دور یک چهارم نهایی لیگ بسکتبال جوانان دختر کشور به میزبانی لئونارد شاهین شهر و نهاوند، طی دو روز بازی ها به صورت رفت و برگشت انجام شد، نتایج زیر رقم خورد:

 

میزبان : لئونارد شاهین شهر

چهارشنبه 9 آذر: نوشت افزار کنکو تهران 49 – لئونارد شاهین شهر 63

جمعه 11 آذر:  لئونارد شاهین شهر 67 – نوشت افزار کنکو تهران 56

 

چهارشنبه 9 آذر: هاور آرین بوش خراسان رضوی 43 – شهرداری خمینی شهر ۴۴

جمعه 11 آذر: شهرداری خمینی شهر ۴۴ – هاور آرین بوش خراسان رضوی ۷۰

 

میزبان :نهاوند

چهارشنبه 9 آذر: شکلی تهران 61 – خانه بسکتبال مرکزی 35

جمعه 11 آذر: خانه بسکتبال مرکزی 0 – شکلی تهران 20

 

چهارشنبه 9 آذر: خانه بسکتبال نهاوند ۴7 – نیکان تهران 84

جمعه 11 آذر: نیکان تهران 62 – خانه بسکتبال نهاوند ۴۴

 

با این نتایج و بنابر مجموع امتیازات دو بازی؛ تیم های لئونارد شاهین شهر، هاور آرین بوش خراسان رضوی، شکلی تهران و نیکان تهران به دور نیمه نهایی مسابقات راه یافتند.