خبرنگاران، عکاسان، گزارشگران و تصویربرداران محترم حوزه بسکتبال

با سلام و احترام
برای صدور آی دی کارتهای جدید به منظور پوشش رویدادهای مختلف بسکتبالی ؛ تصویر کارت خبرنگاری وزارت ورزش و جوانان، تصویر معرفی نامه از رسانه ی متبوع ، همچنین یک قطعه عکس خود را تا تاریخ ۱۶ آذرماه به آدرس زیر ایمیل کنند :

basketball.fed1401@gmail.com

پس از تایید مدارک ، آی دی کارتها صادر خواهد شد.

روابط عمومی فدراسیون بسکتبال