جواد داوری در سفر به استان خراسان رضوی از نزدیک فعالیت ها و برنامه های در حال اجرای هیات بسکتبال این استان را از نزدیکنظاره گر شد و از روند توسعه ای بسکتبال استان خراسان رضوی ابراز رضایت کرد .

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال ؛ جواد داوری رئیس فدراسیون بسکتبال در سفر به استان خراسان رضوی با سید علی اکبرهاشمی جواهری مدیرکل ورزش و جوانان این استان دیدار  و در خصوص برنامه های حمایتی از هیات بسکتبال این استان بحث وگفتگو کردند .

رئیس فدراسیون در این دیدار که محسن معزی فر سرپرست دبیری فدراسیون بسکتبال و مجید ولی پور رئیس هیات بسکتبال استانخراسان رضوی حضور داشتند، از عملکرد هیات استان ابراز رضایت کرد و اظهار داشت : این هیات در ابعاد قهرمانی و همگانیعملکرد خوبی داشته و برنامه های توسعه ای آنها نتیجه بخش بوده است .

در سفر استانی به خراسان رضوی ، رئیس فدراسیون نشستی هم با مسئولین کمیته های هیات بسکتبال استان همچنین مسئولین هیاتهای شهرستانی تابعه  داشت و  بحث و بررسی پیرامون برنامه های آینده این هیات و هماهنگی در راستای برنامه های فدراسیون ازجمله استعدادیابی و نخبه پروری صورت گرفت .