برای اولین بار تور پاییز بسکتبال سه نفر بسکتبال بانوان در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال و بنا بر اعلام سازمان بسکتبال سه نفره ؛  برای اولین بار تور پاییز  بسکتبال سه نفره بانوان  در سه مرحله برگزار می شود.

این رویداد شامل سه مرحله است که اولین مرحله از این تور   به میزبانی تیم شایان جنوب تهران با شرکت ۱۵ تیم ۲۴ و ۲۵ آذر  تالاربسکتبال مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.