روز دوم دور رفت لیگ دسته یک ملی بسکتبال آقایان  با رقابت در گروه های H, E, C و D در شهرهای اردبیل ، گچساران و تهران ادامهیافت .

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال؛ دور رفت لیگ دسته یک ملی بسکتبال آقایان   در روز دوم با رقابت در گروه های H, E, C وD در شهرهای اردبیل ، گچساران و تهران ادامه یافت .

نتایج روز اول این مسابقات به شرح زیر است :

ميزبان : خانه بسكتبال اردبيل

گروه:H

خانه بسكتبال لرستان٦٩خانه بسكتبال آذربايجان شرقي٧٤

خانه بسكتبال اردبيل٥٢ملوان بندرانزلي٨٣

ميزبان : نفت و گاز گچساران

گروهE

پارس خودرو پيشتاز مهرتاكستان٥٦رعد پدافند خوزستان٧١

نفت گاز گچساران ٨٨مهرام٦٨

ميزبان : آرارات تهران

گروه : C

آرارات تهران٧٩گچبرگ يزد٧١

ميزبان : دهكده آفتاب مه گل البرز

گروه : D

پارسه دامغان ٧٤نبوغ سرمايش ٦٢