کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال، روش برگزاری لیگ دسته اول ملی بسکتبال را اعلام کرد :

روش برگزاری لیگ دسته یک ملی